ΝΕΟΙ ΔΕΛΦΟΙ

ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ο δρόμος στην καρδιά του παντός

 

            

 

Νεοι Δελφοί, διαμορφωτικό κέντρο σπουδών και προσωπικής εξέλισης, είναι ένας φωτεινός δρόμος στην καρδιά του Παντός που διασχίζει προγονικά μονοπάτια, τόσο παλιά όσο το άγιο μαντείο των Δελφών: τις ιερές γλώσσες, οδούς μυήσης στο μυστήριο του Όντος, γεμάτου απλά και φωτιστικά μυστικά, και όπου η αποκάλυψή τους είναι υπόσχεση μεταμόρφωσης.

 

 

 

 

Γνῶθι σεαυτόν

 

 

 

Μέσω της νοητικής, συγκινητικής και πρακτικής γνώσης διερευνεύουμε και επικοινωνούμε με υπερβατικές διαστάσεις της ύπαρξης που μας προσφέρουν την πληρότητα και την χαρά να αναγνωρίσουμε αυτό που Είναι, που είμαστε και τα πολλαπλά σημεία που το κρύβουν και το δείχνουν.

 

 

 

 

 

 

तत्त्वमसि

(tat tvam asi:  εσύ είσαι αυτό)

 

 

 

 

नेतिनेति

(neti neti:  όχι αυτό, όχι αυτό)

 

 

 

 

 

Η πολυθεϊστική νεοπλατονική παράδωση συμπεριλαμβάνει αρχαία και σύγχρονα μυστήρια και απαντήσεις σε ένα μοναδικό πρότυπο βαθύ ευαίσθετου και πνευματικού σεβασμού των μικρών και μεγάλων ενδοπροσωπικών, διαπροσωπικών και μεταπροσωπικών αληθειών της ζωής: αυτή η ρεαλιστική και βιωματική σύνθεση στην πλειονότητα είναι η φλόγα που μας οδηγεί και μας φωτίζει. Πορεία, πρόσταση και κορυφή μιας ευχάριστης ζωτικής εμπειρίας.

 

 

 

 

Πᾶν μέτρον ἄριστον

 

 

 

ὁ ἄναξ οὗ τὸ μαντεῖόν ἐστι τὸ ἐν Δελφοῖς οὔτε λέγει οὔτε κρύπτει ἀλλὰ σημαίνει

 

 

Υπό την ζεστασιά αυτού του φωτός, οι Νεοι Δελφοί προσφέρουν ατομική και ομαδική συνοδεία, προσανατολισμό και εκπαίδευση σε εργαστήρια φιλοσοφίας και ιερών γλωσσών και χωρών με εφαρμοσμένο εσωτερισμό, ψυχολογικό και πνευματικό.

 

 

 

 

 

 

Μαζί με τα δελφικά παραγγέλματα Πᾶν μέτρον ἄριστον και Γνῶθι σεαυτόν, η μαγική κλωστή που διασχίζει αυτή τη διαδρομή είναι η μαντεία, η κρησμοδοτική όψη της προφητείας: η διάθεση προς το θείο με το σωστό σεβασμό, διάλογο και συμμετοχή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νεοι Δελφοί, Μυστηριακή Νεοπλατωνική Σχολή, διαμορφωτικό κέντρο σπουδών και προσωπικής εξέλισης, είναι χώρος ανταλλαγής και ατομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που εμβαθύνει στην τέχνη, στην φιλοσοφία και στους ιερές γλώσσες και χωρούς ως δρόμους υπέρβασης και ευημερίας.

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ  -  ΑΘΗΝΑ  -  ΡΟΜΗ

 

.  ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ:  

  ΙΟΥΝΙΟ - ΙΟΥΛΙΟ 2021 .

 

ΝΕΟΙ ΔΕΛΦΟΙ - Διευθηντής:  Χερώνυμο -Τζέρι- Μπρινιόνε

 

 

 

γνωμοδοτήσεις - παρακολουθήσεις - εκπαίδευση
μαθήματα - σεμινάρια - αίθουσες

               NΕΑ  

Επαφή:   nuevadelfos@gmail.com

 

 

 

 

.

ΠΙΣΩ